TERCA

Vřetenová čerpadla Noria TERCA, kompletně vyvinutá a vyráběná v České republice, jsou určena na čerpání čisté vody ze studní a vrtů o teplotě maximálně +35°C. Čerpadla nejsou určena na čerpání kapalin s obsahem abrazivních příměsí (písek apod.), provazů, umělých vláken, umělých textilií apod.
Veškeré kovové součásti těchto čerpadel, kromě těla statoru hydrauliky, jsou vyrobeny z nerezové oceli. V nerezovém provedení je  i ponorný asynchronní elektromotor s kotvou nakrátko s robustními trvale mazanými kuličkovými ložisky.
Díky jednoduché konstrukci a použitému nerezovému materiálu bylo dosaženo záruky dlouhé životnosti čerpadel bez nutnosti nákladných servisních zásahů. Čerpadla jsou velmi snadno opravitelná, takže cena případné opravy a náhradních dílů je pouze v řádech stokorun. Servis – opravy u zákazníka
Čerpadla pro studny od průměru 160 mm. Čerpadla jsou v provedení ( 230 a 400V ).

Noria terca

 

ADA 4″

Vřetenová ponorná čerpadla Noria ADA4, kompletně vyvinutá a vyráběná v České republice, jsou určena na čerpání čisté vody ze studní a vrtů o teplotě maximálně +35°C. Čerpadla nejsou určena na čerpání kapalin s obsahem abrazivních příměsí (písek apod.), provazů, umělých vláken, umělých textilií apod.
Veškeré kovové součásti těchto čerpadel, kromě těla statoru hydrauliky, jsou vyrobeny z nerezové oceli. V nerezovém provedení je i ponorný asynchronní elektromotor s kotvou nakrátko, plněny netoxickou dielektrickou chladící kapalinou schválenou F.D.A. (Food and DrugAdministration).
Díky jednoduché konstrukci a použitému nerezovému materiálu bylo dosaženo záruky dlouhé životnosti čerpadel bez nutnosti nákladných servisních zásahů. Čerpadla jsou velmi snadno opravitelná, takže cena případné opravy a náhradních dílů je pouze v řádech stokorun. Čerpadla pro vrty a studny od průměru 110 mm.

Noria ada4

 

ADA 3″

Vřetenová ponorná čerpadla Noria ADA3, kompletně vyvinutá a vyráběná v České republice, jsou určena na čerpání čisté vody ze studní a vrtů o teplotě maximálně +35°C. Čerpadla nejsou určena na čerpání kapalin s obsahem abrazivních příměsí (písek apod.), provazů, umělých vláken, umělých textilií apod.
Veškeré kovové součásti těchto čerpadel, kromě těla statoru hydrauliky, jsou vyrobeny z nerezové oceli. V nerezovém provedení je  i ponorný, asynchronní, vodou chlazený elektromotor s kluzkými ložisky.
Díky jednoduché konstrukci a použitému nerezovému materiálu bylo dosaženo záruky dlouhé životnosti čerpadel bez nutnosti nákladných servisních zásahů. Čerpadla jsou velmi snadno opravitelná, takže cena případné opravy a náhradních dílů je pouze v řádech stokorun. Servis – opravy u zákazníka
Čerpadla pro studny od průměru 90 mm. Čerpadla jsou v provedení ( 230 a 400V ).

Noria ada3