KDFU

Použití:

Ponorná kalová čerpadla KDFU jsou určena pro čerpání vody znečištěné obsahem bahna, jílu, písku, kamenné drti a podobných hmot abrazivního účinku s celkovým podílem přimísenin maximálně 30 % hmotnosti.
Lze je výhodně použít zejména ve stavebnictví, při výkopových a melioračních pracích, při odstraňování následků povodní, například při odvodňování zatopených sklepů a suterénů.
Mimo vertikální pracovní polohu mohou čerpadla pracovat také ve vodorovné nebo šikmé poloze.
Maximální ponor čerpacího soustrojí je 10 m.
Čerpadla nejsou vhodná pro čerpání vody obsahující oleje a uhlovodíky!

Popis a konstrukce:

Čerpadla jsou jednostupňová a spolu s elektromotorem tvoří jeden celek. Rotor je uložen ve valivých ložiskách s tukovým mazáním. Ve vinutí motoru jsou zabudovány bimetálové hlídače teploty, chránící jej před poškozením. Proti vniknutí vody z hydraulické části je elektromotor chráněn mechanickou ucpávkou se stálým olejovým uzávěrem a mazáním z olejové vany.

Motor čerpadla je obtékán a chlazen čerpanou kapalinou. Těleso čerpadla nemusí být ponořeno celé v čerpaném mediu a může dlouhodobě pracovat s minimálním ponorem daným výškou sacího koše.