Řada GF

Použití:

–   odčerpávání surových odpadních vod s vláknitými příměsemi z rodinných domků, činžovních domů,             ubytoven apod.
–   v tlakových kanalizačních systémech s výskytem vláknin bez abrazivních příměsí
–   hustota čerpaných odpadních vod do 1150 kg/m3
–   teplota čerpaných odpadních vod do 40°C

Popis a konstrukce:

Robustní litinová kalová čerpadla s řezacím zařízením.
Čerpadla jsou kompletně vyrobena z šedé litiny. Řezací zařízení je z chromové oceli a kaleno na 60HRC. Čerpadla jsou vybavena dvojitými mechanickými ucpávkami SiC/SiC, mazanými stálou olejovou náplní. Jako doplňková ochrana mechanické ucpávky proti nečistotám slouží přídavné gufero. Spodní ložisko je zdvojené pro vyšší únosnost a trvanlivost. Hřídel čerpadla a veškerý spojovací materiál je z nerez oceli.
Elektromotor v suchém provedení je vybaven doplňkovou tepelnou ochranou.

 

HCP GF 21.0

HCP GF řez

HCP 50GF