Ruční stojanová čerpadla STANDARD s vysokým výtokovým stojanem jsou určena k čerpání vody bez mechanických příměsí o max. teplotě 40°C. Stojany slouží k připojení na seřízení do hloubek 4 – 30 m. Hloubka studny určuje typ pracovního válce. Hlavní výhodou těchto ručních pumpa je možnost celoročního provozu.

Příslušenství pro ruční čerpadlo STANDARD II a STANDARD T: sací koš, pracovní válec, odvodnění, upevňovací konzola s klíny, sací potrubí, výtlačné potrubí dle požadované hloubky, pracovní táhlo pro píst.

Toto příslušenství není zahrnuto v ceně čerpadla.

Cenová nabídka se stanoví dle požadované sacíhloubky.

STANDARD 2 – volný výtok vody
STANDARD T – tlaková hlava pro výtlak vody