Kalová čerpadla na odpadní vody jsou všeobecně určena k čerpání veškerých zněčištěných vod bez obsahu kusovitých a vláknitých nečistot. Jsou ideální jako odvodňovací čerpadla ve sklepích, jímkách, výkopech, garážích. Lze s nimi čerpat vodu s obsahem písku a bahna, jsou proto též vhodná k odovodňování základů na stavbách, k čištění studní apod.

Tato čerpadla nejsou určena k čerpání septiků a kanalizací !!!