Díky své schopnosti vyvinout vysoký tlak přepravované vody je toto čerpadlo vhodné pro napájení tlakových, závlahových a kropících systémů, dopravu vody s velkým převýšením a další účely, kdy je na tlak kladen větší nárok než na přepravní objem.